Мобилни смесители за студен асфалт

Студената асфалтова смес има високи експлоатационни характеристики подобни на тези на класическия гореща асфалт. Представлява смес от специална емулсия, минерални фракции, цимент и вода в определено съотношение. Уплътнява се чрез валиране. Студената асфалтова смес може да има в състава си 100% смлян, рециклиран асфалт.

Технологията на студения асфалт позволява производство в лесно преместваеми смесители от контейнерен тип, жп вагони, както и на малки  или по-големи колесни платформи направо на пътя.