За нас

Ивера 2012 ЕООД е българска фирма, специализирана в доставката на индустриално оборудване за пътното и инфраструктурното строителство. Целта на фирмата е да предложи на българския пазар модерни и достъпни решения за изграждане и поддръжка на пътната инфраструктура, настилките в градските и парковите пространства и други.

Продуктите и услугите на Ивера2012 са насочени към малки фирми, които се занимават с пътно поддържане, парково строителство и други, фирми които работят с ограничени количества асфалт и бетон и използването на студени асфалтови смеси, би задоволило напълно нуждите им.

Съвременният, все по-интензивен трафик по пътищата води до бърза амортизация на пътните настилки, което налага нуждата от бърза и адекватна намеса за запазване на доброто им състояние и удължаване на експлоатационния им ресурс. Ние в Ивера2012 следим развитието на технологиите в развитите страни и отчитаме тенденцията към използване на асфалт и бетон с различни характеристики от класическите. Производството на горещ асфалт е сложен и енергоемък процес, който изисква значителни инвестиции за закупуване и изграждане на мощни асфалтосмесителни инсталации и е оправдан само при големи производствени обеми.

От друга страна за нуждите на пътното поддържане вече има добри алтернативи. Модерният студен асфалт не отстъпва по качества на горещия, но може да се произвежда в малки смесители и, дори в машини, направо на пътя. Именно към предлагането на тези алтернативи ние сме насочили своите усилия.